HS-Sähkötoimi

Selvitä sähköjärjestelmäsi kunto ja paloturvallisuus lämpökuvauksen avulla

Sähkölaitteistojen lämpökuvaus ehkäisee tulipaloja

Suomessa syttyy vuosittain yli 1000 rakennuspaloa, joiden aiheuttajana on sähköasennus tai sähkölaite. Sähköjärjestelmien lämpökuvauksen avulla huomataan paloriskejä. Sähköjärjestelmistä voidaan todeta ylikuoritetut sulakkeet ja sähköjohdot sekä vialliset liitokset. Kuvaamisen lisäksi pitää osata tulkita kuvia ja tehdä tarvittavat korjaukset.

Pätevyyden tehdä sähkölaitteistojen lämpökuvausta osoittaa LK-sertifikaatti

Lämpökuvaus on erinomainen tapa ennaltaehkäistä sähköstä aiheutuvia tulipaloja. HS-Sähkötoimelle on myönnetty LK1-sertifikaatti, joka osoittaa osaamisen tulkita kuvia ja tehdä tarvittavat korjaukset. Osaamisen avulla ymmärtää, mikä kuumeneminen johtuu löysistä liitoksista ja mikä taas on normaalia sähkölaitteen kuumenemista.

Ota yhteyttä

Lämpökuvaus